Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Môžete sa na nás spoľahnúť...

Riešiť účtovníctvo interne, v rámci firmy, môže byť nákladné a stresujúce. Je potrebné platiť kvalifikovaného zamestnanca, investovať do jeho vzdelávania a kontrolovať, či je všetko tak, ako má byť. To sa oplatí až od určitej veľkosti firmy…

Prečo zveriť účtovníctvo nám, ako externej firme? Za dobu nášho fungovania a pri rozmanitosti našich klientov, sme sa stretli s veľkým množstvom prípadov, ktoré obohatili naše vedomosti a skúsenosti. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a s ohľadom na jeho priania a potreby. Skrátka – môžete sa na nás spoľahnúť. 

Na nás sa môžete vždy spoľahnúť

rokov skúseností
0
spokojných klientov
0 +
garancia kvality
0 %

Či už sa jedná o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo – vieme pre Vás zabezpečiť kompletné vedenie účtovníctva, kontrolu dokladov a výkazov aj poradenstvo v oblasti daní, ekonomiky a účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo

Prevzatie a kontrola dokladov

Prevezmeme od Vás všetky doklady, skontrolujeme ich a spracujeme.

Peňažný denník

Kompletné spracovanie účtovných prípadov (všetkých podnikateľských príjmov a výdajov).

Kniha pohľadávok a záväzkov

Zoznam prijatých dodávateľských a vydaných odberateľských faktúr. Evidencia ich úhrad a zoznam neuhradených faktúr.

Evidencia a spracovanie priznania DPH

V prípade platcov DPH - evidencia DPH a spracovanie priznania a hlásení (mesačne, štvrťročne).

Ročná účtovná závierka

Kompletná agenda - od spracovania priznania a výkazov, po podanie a komunikáciu s príslušnými úradmi.

Poradenstvo

Poradenstvo v záležitostiach daní, ekonomiky a účtovníctva, týkajúce sa Vášho podnikania.

Podvojné účtovníctvo

Prevzatie a kontrola dokladov

Prevezmeme od Vás všetky doklady, skontrolujeme ich a spracujeme.

Hlavná kniha

Súhrn všetkých príjmov a výdavkov Vašej firmy počas daného účtovného obdobia.

Saldokonto faktúr

Saldokonto a zoznam vydanách odberateľských a prijatých dodávateľských faktúr, evidencia ich úhrad a zoznam neuhradených faktúr.

Pokladňa, bankovné výpisy

Účtovanie bankových výpisov a pokladničných dokladov, vrátane vedenia pokladničnej knihy.

Evidencia a spracovanie priznania DPH

V prípade platcov DPH - evidencia DPH a spracovanie priznania a hlásení (mesačne, štvrťročne).

Ročná účtovná závierka

Spracovanie a podanie daňového priznania, Výkaz ziskov a strát, Súvahy, atd.

OBJEDNAJTE SI

ÚVODNÚ KONZULTÁCIU ZDARMA